O SPOLEČNOSTI NENADÁL

Zakladatel rodinné firmy pan Bedřich Nenadál (rok 1912)

dolů

LETOPOČET 1922 - 1948

Historie truhlářské firmy „NENADÁL“ sahá na přelom 19. a 20.století. Zakladatel pan Bedřich Nenadál po své tovaryšské cestě po Tyrolsku se pln zkušeností a elánu vrací zpět do Čech a hodlá založit vlastní podnik. Zde jej ale zastíhá počátek I.světové války, mobilizace a odvedení na východní frontu. Vrací se sice živ, ale s těžkým zraněním nohy, které jej bude trápit až do konce života.

Přesto zakládá v roce 1922 živnost, staví dům i s menší truhlárnou. Začíná prosperovat, ale světová krize ve 30.letech vzestup zastavila. Firma přežívá krizi i následná válečná léta II.světové války. Po nich následuje prudký rozmach, zastaven až komunistickým převratem v roce 1948, který tvrdě doléhá na všechny podnikatele a živnostníky.

LETOPOČET 1950 - 1990

Začátkem 50.let proto zaměstnává jen jednoho truhlářského tovaryše, svého syna Zdeňka a odmítá se začlenit do různých „družstev a komunálů“. A tak v roce 1953 truhlárna i s rodinným domem „lehla popelem“.

Pan Bedřich Nenadál byl okamžitě zatčen a obviněn z úmyslného založení požáru s doplňkem, že to udělal proto, že se negativně staví k politickému „lidově-demokratickému“ zřízení. Stopy pravého žháře však velmi okatě vedou jiným směrem a do jiných kruhů, proto nakonec byl propuštěn. Pojistka za dům však byla vědomě dlouho zadržována, až měsíc před měnovou reformou byla uvolněna.

 

Obnovení výroby

Se svým synem se pouští do obnovy domu i s dílnou. Rozhodnutí úřadů je však nekompromisní: syn musí dobrovolně odejít budovat socialismus do těžkého průmyslu a válečný invalida může obnovit dům, dílnu však nikoli. Přesto ale truhlárna znovu začíná vyrábět. „Úřady“ tedy zaútočí znovu. Syn je obviněn z trestného činu ublížení na zdraví, spáchaném na komunistické funkcionářce. A tak Zdeněk Nenadál, sedmi násobný mistr republiky ve veslování z let 1938 – 1947 je postaven v roce 1955 před soud, ale pro protiřečení „svědků“ musel být osvobozen.

Začátkem 60.let je již Bedřich Nenadál velmi nemocen a unaven, odevzdává Živnostenský list. Dílnu přebírá jeho syn Zdeněk a nadále zůstává v majetku rodiny i když je provozována pod hlavičkou různých národních podniků až do jara roku 1990.

LETOPOČET 1990 - SOUČASNOST

Vedení obnovené rodinné firmy se ujímá představitel již třetí generace: Zdeněk Nenadál, vnuk zakladatele. Stísněná dílna však nesplňuje jeho představy o rozvoji řemesla, a tak po zakoupení nových prostor vznikají větší výrobní možnosti. Ale ani ty záhy nestačí rostoucímu zájmu zákazníků a proto se přistupuje k poměrně rozsáhlé přestavbě. 

Nová truhlárna

Po dokončení přestavby nastupuje do firmy již čtvrtý pokračovatel rodinné tradice: Zdeněk Nenadál mladší, absolvent SUPŠ v Praze, který se ihned po nástupu do firmy začleňuje do výrobního procesu a po několika letech se ujímá pozice vedoucího výroby. Ve spodních částech nové truhlárny byla vybudována podniková vzorkovna a výrobní prostory o rozloze cca 2500 m2. 

VELETRHY

Po úspešných letech z kraje 90-let, kdy společnost zaměstnává kolem 25 zaměstanců, se řadí mezi přední výrobce truhlářských výrobků. Působí na prvních veletrzích v Praze a v Brně. V dalších letech se společnost NENADÁL pravidelně účastní německých veletrhů v Berlíně a získává svá první ocenění. V současnosti se snažíme pravidelně účastnit na meznárdním veletrhu pro stavby: For Arch.  

SOUČASNOST

V roce 2011 nastupuje do společnosti nejmaldší pravnuk Bedřicha Nenadála: Vojtěch Nenadál, absolvent Vysoké školy ekonomických studíí v Praze. Ten se postupně seznamuje s kompletním procesem obchodu společnosti a v roce 2015 nastupuje na pozici obchodního ředitele. Vytváří novou firemní kultůru a spouští marketingovou kampaň. Přechází na nový kalkulační a výrobní program ADULO a s dalšími inovativními procesy v celé společnosti přispívá k prosperitě podniku, spokojenosti zaměstnanců i zákazníků.  

V roce 2013 do rodinného majetku přecházeji další dvě firmy - BASTL - Požární uzávěry Praha s.r.o. (Výrobce dřevěných protipožárních uzávěrů) a PRECIZA s.r.o. (výrobce požárního materiálu).

V této době společnost produkuje kolem 2000 až 2500 výrobků za rok. Taktéž se vytváři nový projekt s vybudování skladové haly a další přístavby na stávající prostory. 

Společnost NENADAL s.r.o. je tu pro Vás 95 let ve středu Čech - v královském věnném městě Mělník.

Podělte se o příběh

Děkujeme

Facebook